ترجمه Independent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مستقل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خود مختار , در فارسی : داراي‌ قدرت‌ مط‌لقه‌.

Independent به چه معناست و Independent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Independent

مستقل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مستقل‌, ترجمه مستقل‌, کلمات شبیه مستقل‌ , خود مختار به لاتین , داراي‌ قدرت‌ مط‌لقه‌. به لاتین
دانلود فایل ها