ترجمه Indian Licorice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) عشقه‌ چشم‌ خروس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نخود امريكايي‌.

Indian Licorice به چه معناست و Indian Licorice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indian Licorice

(گ‌.ش‌.) عشقه‌ چشم‌ خروس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) عشقه‌ چشم‌ خروس‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) عشقه‌ چشم‌ خروس‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) عشقه‌ چشم‌ خروس‌ , نخود امريكايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها