ترجمه Indicator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انديكاتور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نماينده‌ , در فارسی : شاخص‌ , به فارسی : اندازه‌ , سایر ترجمه ها : مقياس‌ فشار سنج‌.

Indicator به چه معناست و Indicator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indicator

انديكاتور به خارجی , ریشه انگلیسی انديكاتور, ترجمه انديكاتور, کلمات شبیه انديكاتور , نماينده‌ به لاتین , شاخص‌ به لاتین , اندازه‌ خارجی , مقياس‌ در زبان , فشار سنج‌.انگلیسی
دانلود فایل ها