ترجمه Indict در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متهم‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعقيب‌ قانوني‌ كردن‌.

Indict به چه معناست و Indict یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indict

متهم‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متهم‌ كردن‌, ترجمه متهم‌ كردن‌, کلمات شبیه متهم‌ كردن‌ , تعقيب‌ قانوني‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها