ترجمه Indictor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (retcidni) تعقيب‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعلام‌ جرم‌ كننده‌.

Indictor به چه معناست و Indictor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indictor

(retcidni) تعقيب‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (retcidni) تعقيب‌ كننده‌, ترجمه (retcidni) تعقيب‌ كننده‌, کلمات شبیه (retcidni) تعقيب‌ كننده‌ , اعلام‌ جرم‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها