ترجمه Indifferentism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لاقيدي‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ مذهبي‌. می باشد

Indifferentism به چه معناست و Indifferentism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indifferentism

لاقيدي‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ مذهبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لاقيدي‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ مذهبي‌., ترجمه لاقيدي‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ مذهبي‌., کلمات شبیه لاقيدي‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ مذهبي‌.
دانلود فایل ها