ترجمه Indigested در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نا گواريده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هضم‌ نشده‌ , در فارسی : نسنجيده‌ , به فارسی : فكر نكرده‌.

Indigested به چه معناست و Indigested یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indigested

نا گواريده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نا گواريده‌, ترجمه نا گواريده‌, کلمات شبیه نا گواريده‌ , هضم‌ نشده‌ به لاتین , نسنجيده‌ به لاتین , فكر نكرده‌. خارجی
دانلود فایل ها