ترجمه Indigitation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اگهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعلام‌ , در فارسی : اظ‌هار , به فارسی : اعلان‌ , سایر ترجمه ها : شمارش‌.

Indigitation به چه معناست و Indigitation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indigitation

اگهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اگهي‌, ترجمه اگهي‌, کلمات شبیه اگهي‌ , اعلام‌ به لاتین , اظ‌هار به لاتین , اعلان‌ خارجی , شمارش‌. در زبان
دانلود فایل ها