ترجمه Indignation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خشم‌. می باشد

Indignation به چه معناست و Indignation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indignation

خشم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خشم‌., ترجمه خشم‌., کلمات شبیه خشم‌.
دانلود فایل ها