ترجمه Indirect Lighting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نور غير مستقيم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نور منعكس‌ شده‌.

Indirect Lighting به چه معناست و Indirect Lighting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indirect Lighting

نور غير مستقيم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نور غير مستقيم‌, ترجمه نور غير مستقيم‌, کلمات شبیه نور غير مستقيم‌ , نور منعكس‌ شده‌. به لاتین
دانلود فایل ها