ترجمه Indiscernible Able در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تميز ندادني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير قابل‌ تشخيص‌ , در فارسی : نا پيدا.

Indiscernible Able به چه معناست و Indiscernible Able یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indiscernible Able

تميز ندادني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تميز ندادني‌, ترجمه تميز ندادني‌, کلمات شبیه تميز ندادني‌ , غير قابل‌ تشخيص‌ به لاتین , نا پيدا. به لاتین
دانلود فایل ها