ترجمه Indispensable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واجب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حتمي‌ , در فارسی : چاره‌ نا پذير , به فارسی : ضروري‌ , سایر ترجمه ها : ناگزير صرفنظ‌ر

Indispensable به چه معناست و Indispensable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indispensable

واجب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واجب‌, ترجمه واجب‌, کلمات شبیه واجب‌ , حتمي‌ به لاتین , چاره‌ نا پذير به لاتین , ضروري‌ خارجی , ناگزير در زبان , صرفنظ‌رانگلیسی
دانلود فایل ها