ترجمه Indistinguishable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) غير قابل‌ تشخيص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تميز ندادني‌.

Indistinguishable به چه معناست و Indistinguishable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indistinguishable

(م‌.م‌.) غير قابل‌ تشخيص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) غير قابل‌ تشخيص‌, ترجمه (م‌.م‌.) غير قابل‌ تشخيص‌, کلمات شبیه (م‌.م‌.) غير قابل‌ تشخيص‌ , تميز ندادني‌. به لاتین
دانلود فایل ها