ترجمه Individualize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشخيص‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حالت‌ ويژه‌ دادن‌ , در فارسی : منفرد ذكر كردن‌ , به فارسی : بصورت‌

Individualize به چه معناست و Individualize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Individualize

تشخيص‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تشخيص‌ دادن‌, ترجمه تشخيص‌ دادن‌, کلمات شبیه تشخيص‌ دادن‌ , حالت‌ ويژه‌ دادن‌ به لاتین , منفرد ذكر كردن‌ به لاتین , بصورت‌ خارجی
دانلود فایل ها