ترجمه Individuate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدا كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تميز دادن‌ , در فارسی : تميز دادن‌ , به فارسی : شخصيت‌ دادن‌ , سایر ترجمه ها : مشخص‌

Individuate به چه معناست و Individuate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Individuate

جدا كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جدا كردن‌, ترجمه جدا كردن‌, کلمات شبیه جدا كردن‌ , تميز دادن‌ به لاتین , تميز دادن‌ به لاتین , شخصيت‌ دادن‌ خارجی , مشخص‌ در زبان
دانلود فایل ها