ترجمه Individuation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشخيص‌ فرد در جمع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شخصيت‌ , در فارسی : وجود (شخص‌) , به فارسی : جدا شدگي‌

Individuation به چه معناست و Individuation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Individuation

تشخيص‌ فرد در جمع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تشخيص‌ فرد در جمع‌, ترجمه تشخيص‌ فرد در جمع‌, کلمات شبیه تشخيص‌ فرد در جمع‌ , شخصيت‌ به لاتین , وجود (شخص‌) به لاتین , جدا شدگي‌ خارجی
دانلود فایل ها