ترجمه Indivisibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير قابل‌ تقسيم‌بودن‌. می باشد

Indivisibility به چه معناست و Indivisibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indivisibility

غير قابل‌ تقسيم‌بودن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غير قابل‌ تقسيم‌بودن‌., ترجمه غير قابل‌ تقسيم‌بودن‌., کلمات شبیه غير قابل‌ تقسيم‌بودن‌.
دانلود فایل ها