ترجمه Indoctrinate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اموختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تلقين‌ كردن‌ , در فارسی : اغشتن‌ , به فارسی : اشباع‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : تعاليم‌

Indoctrinate به چه معناست و Indoctrinate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indoctrinate

اموختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اموختن‌, ترجمه اموختن‌, کلمات شبیه اموختن‌ , تلقين‌ كردن‌ به لاتین , اغشتن‌ به لاتین , اشباع‌ كردن‌ خارجی , تعاليم‌ در زبان
دانلود فایل ها