ترجمه Indomitable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسلط‌ ناپذير. می باشد

Indomitable به چه معناست و Indomitable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indomitable

تسلط‌ ناپذير. به خارجی , ریشه انگلیسی تسلط‌ ناپذير., ترجمه تسلط‌ ناپذير., کلمات شبیه تسلط‌ ناپذير.
دانلود فایل ها