ترجمه Inductor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (فيزيك‌) واسط‌ه‌ القاء می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واسط‌ه‌.

Inductor به چه معناست و Inductor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inductor

(فيزيك‌) واسط‌ه‌ القاء به خارجی , ریشه انگلیسی (فيزيك‌) واسط‌ه‌ القاء, ترجمه (فيزيك‌) واسط‌ه‌ القاء, کلمات شبیه (فيزيك‌) واسط‌ه‌ القاء , واسط‌ه‌. به لاتین
دانلود فایل ها