ترجمه Industrialism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيستم‌ صنعتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صنعت‌ گرايي‌.

Industrialism به چه معناست و Industrialism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Industrialism

سيستم‌ صنعتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سيستم‌ صنعتي‌, ترجمه سيستم‌ صنعتي‌, کلمات شبیه سيستم‌ صنعتي‌ , صنعت‌ گرايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها