ترجمه Inelastic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير قابل‌ انعط‌اف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تغيير نا پذير , در فارسی : سفت‌.

Inelastic به چه معناست و Inelastic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inelastic

غير قابل‌ انعط‌اف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غير قابل‌ انعط‌اف‌, ترجمه غير قابل‌ انعط‌اف‌, کلمات شبیه غير قابل‌ انعط‌اف‌ , تغيير نا پذير به لاتین , سفت‌. به لاتین
دانلود فایل ها