خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27834 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27834','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27834 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inelastic به فارسی

ترجمه Inelastic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدون‌ قوه‌ ارتجاعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدون‌ كشش‌ , در فارسی : ناجهنده‌ , به فارسی : شق‌ , سایر ترجمه ها : سركش‌

Inelastic به چه معناست و Inelastic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inelastic

بدون‌ قوه‌ ارتجاعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدون‌ قوه‌ ارتجاعي‌, ترجمه بدون‌ قوه‌ ارتجاعي‌, کلمات شبیه بدون‌ قوه‌ ارتجاعي‌ , بدون‌ كشش‌ به لاتین , ناجهنده‌ به لاتین , شق‌ خارجی , سركش‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: