ترجمه Inelegance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نا زيبايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ ظ‌رافتي‌ , در فارسی : زشتي‌ , به فارسی : ناهنجاري‌.

Inelegance به چه معناست و Inelegance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inelegance

نا زيبايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نا زيبايي‌, ترجمه نا زيبايي‌, کلمات شبیه نا زيبايي‌ , بي‌ ظ‌رافتي‌ به لاتین , زشتي‌ به لاتین , ناهنجاري‌. خارجی
دانلود فایل ها