ترجمه Ineligible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتخاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فاقد شرايط‌ لازم‌ , در فارسی : غير قابل‌ قبول‌.

Ineligible به چه معناست و Ineligible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ineligible

انتخاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انتخاب‌, ترجمه انتخاب‌, کلمات شبیه انتخاب‌ , فاقد شرايط‌ لازم‌ به لاتین , غير قابل‌ قبول‌. به لاتین
دانلود فایل ها