ترجمه Ineptitude در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ عرضگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناداني‌.

Ineptitude به چه معناست و Ineptitude یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ineptitude

بي‌ عرضگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ عرضگي‌, ترجمه بي‌ عرضگي‌, کلمات شبیه بي‌ عرضگي‌ , ناداني‌. به لاتین
دانلود فایل ها