ترجمه Inerrant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ خط‌ا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ اشتباه‌.

Inerrant به چه معناست و Inerrant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inerrant

بي‌ خط‌ا به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ خط‌ا, ترجمه بي‌ خط‌ا, کلمات شبیه بي‌ خط‌ا , بي‌ اشتباه‌. به لاتین
دانلود فایل ها