ترجمه Inescapable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گريز نا پذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاره‌نا پذير , در فارسی : غير قابل‌ اجتناب‌.

Inescapable به چه معناست و Inescapable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inescapable

گريز نا پذير به خارجی , ریشه انگلیسی گريز نا پذير, ترجمه گريز نا پذير, کلمات شبیه گريز نا پذير , چاره‌نا پذير به لاتین , غير قابل‌ اجتناب‌. به لاتین
دانلود فایل ها