ترجمه Inevitable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير قابل‌ امتناع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حتما , در فارسی : حتمي‌ الوقوع‌ , به فارسی : بديهي‌.

Inevitable به چه معناست و Inevitable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inevitable

غير قابل‌ امتناع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غير قابل‌ امتناع‌, ترجمه غير قابل‌ امتناع‌, کلمات شبیه غير قابل‌ امتناع‌ , حتما به لاتین , حتمي‌ الوقوع‌ به لاتین , بديهي‌. خارجی
دانلود فایل ها