ترجمه Inexhaustibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پايان‌ نا پذيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تهي‌ نشدني‌.

Inexhaustibility به چه معناست و Inexhaustibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inexhaustibility

پايان‌ نا پذيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پايان‌ نا پذيري‌, ترجمه پايان‌ نا پذيري‌, کلمات شبیه پايان‌ نا پذيري‌ , تهي‌ نشدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها