ترجمه Inexhaustible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خستگي‌ نا پذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايان‌ نا پذير , در فارسی : تهي‌ نشدني‌ , به فارسی : پايدار.

Inexhaustible به چه معناست و Inexhaustible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inexhaustible

خستگي‌ نا پذير به خارجی , ریشه انگلیسی خستگي‌ نا پذير, ترجمه خستگي‌ نا پذير, کلمات شبیه خستگي‌ نا پذير , پايان‌ نا پذير به لاتین , تهي‌ نشدني‌ به لاتین , پايدار. خارجی
دانلود فایل ها