ترجمه Inexistent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معدوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير موجود.

Inexistent به چه معناست و Inexistent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inexistent

معدوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معدوم‌, ترجمه معدوم‌, کلمات شبیه معدوم‌ , غير موجود. به لاتین
دانلود فایل ها