ترجمه Inexorable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نرم‌ نشدني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخت‌ , در فارسی : سنگدل‌ , به فارسی : بي‌ شفقت‌ , سایر ترجمه ها : تسليم‌ نشدني‌.

Inexorable به چه معناست و Inexorable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inexorable

نرم‌ نشدني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نرم‌ نشدني‌, ترجمه نرم‌ نشدني‌, کلمات شبیه نرم‌ نشدني‌ , سخت‌ به لاتین , سنگدل‌ به لاتین , بي‌ شفقت‌ خارجی , تسليم‌ نشدني‌. در زبان
دانلود فایل ها