ترجمه Inexplicit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير صريح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ور ضمني‌ , در فارسی : بدون‌ توضيح‌ , به فارسی : دشوار.

Inexplicit به چه معناست و Inexplicit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inexplicit

غير صريح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غير صريح‌, ترجمه غير صريح‌, کلمات شبیه غير صريح‌ , بط‌ور ضمني‌ به لاتین , بدون‌ توضيح‌ به لاتین , دشوار. خارجی
دانلود فایل ها