ترجمه Inexpressible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير قابل‌ اظ‌هار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نا گفتني‌ , در فارسی : غيرقابل‌ بيان‌.

Inexpressible به چه معناست و Inexpressible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inexpressible

غير قابل‌ اظ‌هار به خارجی , ریشه انگلیسی غير قابل‌ اظ‌هار, ترجمه غير قابل‌ اظ‌هار, کلمات شبیه غير قابل‌ اظ‌هار , نا گفتني‌ به لاتین , غيرقابل‌ بيان‌. به لاتین
دانلود فایل ها