ترجمه Inexpugnable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكست‌ نا پذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حمله‌ نا پذير , در فارسی : منقرض‌ نكردني‌.

Inexpugnable به چه معناست و Inexpugnable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inexpugnable

شكست‌ نا پذير به خارجی , ریشه انگلیسی شكست‌ نا پذير, ترجمه شكست‌ نا پذير, کلمات شبیه شكست‌ نا پذير , حمله‌ نا پذير به لاتین , منقرض‌ نكردني‌. به لاتین
دانلود فایل ها