ترجمه Infallible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لغزش‌ ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مصون‌ از خط‌ا , در فارسی : منزه‌ از گناه‌.

Infallible به چه معناست و Infallible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infallible

لغزش‌ ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی لغزش‌ ناپذير, ترجمه لغزش‌ ناپذير, کلمات شبیه لغزش‌ ناپذير , مصون‌ از خط‌ا به لاتین , منزه‌ از گناه‌. به لاتین
دانلود فایل ها