ترجمه Infarct در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ان‌ مرده‌ باشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دچارانفاركتوس‌.

Infarct به چه معناست و Infarct یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infarct

ان‌ مرده‌ باشد به خارجی , ریشه انگلیسی ان‌ مرده‌ باشد, ترجمه ان‌ مرده‌ باشد, کلمات شبیه ان‌ مرده‌ باشد , دچارانفاركتوس‌. به لاتین
دانلود فایل ها