ترجمه Infect در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عفوني‌ كردن‌ , در فارسی : سرايت‌ كردن‌.

Infect به چه معناست و Infect یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infect

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , عفوني‌ كردن‌ به لاتین , سرايت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها