ترجمه Infelicity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نا مناسبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شومي‌.

Infelicity به چه معناست و Infelicity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infelicity

نا مناسبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نا مناسبي‌, ترجمه نا مناسبي‌, کلمات شبیه نا مناسبي‌ , شومي‌. به لاتین
دانلود فایل ها