خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27921 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27921','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27921 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inferable به فارسی

ترجمه Inferable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbirrefni) قابل‌ استنتاج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استنتاج‌ پذير.

Inferable به چه معناست و Inferable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inferable

(elbirrefni) قابل‌ استنتاج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elbirrefni) قابل‌ استنتاج‌, ترجمه (elbirrefni) قابل‌ استنتاج‌, کلمات شبیه (elbirrefni) قابل‌ استنتاج‌ , استنتاج‌ پذير. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: