ترجمه Inferable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbirrefni) قابل‌ استنتاج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استنتاج‌ پذير.

Inferable به چه معناست و Inferable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inferable

(elbirrefni) قابل‌ استنتاج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elbirrefni) قابل‌ استنتاج‌, ترجمه (elbirrefni) قابل‌ استنتاج‌, کلمات شبیه (elbirrefni) قابل‌ استنتاج‌ , استنتاج‌ پذير. به لاتین
دانلود فایل ها