ترجمه Inferior در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نا مرغوب‌ , در فارسی : پايين‌ رتبه‌ , به فارسی : فرعي‌ , سایر ترجمه ها : درجه‌ دوم‌.

Inferior به چه معناست و Inferior یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inferior

پست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پست‌, ترجمه پست‌, کلمات شبیه پست‌ , نا مرغوب‌ به لاتین , پايين‌ رتبه‌ به لاتین , فرعي‌ خارجی , درجه‌ دوم‌. در زبان
دانلود فایل ها