ترجمه Infest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هجوم‌ كردن‌ در می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فراوان‌ بودن‌ در , در فارسی : ول‌ نكردن‌.

Infest به چه معناست و Infest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infest

هجوم‌ كردن‌ در به خارجی , ریشه انگلیسی هجوم‌ كردن‌ در, ترجمه هجوم‌ كردن‌ در, کلمات شبیه هجوم‌ كردن‌ در , فراوان‌ بودن‌ در به لاتین , ول‌ نكردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها