ترجمه Infirm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناتوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضعيف‌ , در فارسی : عليل‌ , به فارسی : رنجور , سایر ترجمه ها : نااستوار.

Infirm به چه معناست و Infirm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infirm

ناتوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناتوان‌, ترجمه ناتوان‌, کلمات شبیه ناتوان‌ , ضعيف‌ به لاتین , عليل‌ به لاتین , رنجور خارجی , نااستوار. در زبان
دانلود فایل ها