ترجمه Inflater در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rotalfni) متورم‌ كننده‌. می باشد

Inflater به چه معناست و Inflater یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inflater

(rotalfni) متورم‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (rotalfni) متورم‌ كننده‌., ترجمه (rotalfni) متورم‌ كننده‌., کلمات شبیه (rotalfni) متورم‌ كننده‌.
دانلود فایل ها