ترجمه Inform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چغلي‌ كردن‌.

Inform به چه معناست و Inform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inform

دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌, ترجمه دادن‌, کلمات شبیه دادن‌ , چغلي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها