ترجمه Informant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اگاهي‌ دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خبر رسان‌ , در فارسی : مخبر , به فارسی : شكل‌ دهنده‌.

Informant به چه معناست و Informant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Informant

اگاهي‌ دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اگاهي‌ دهنده‌, ترجمه اگاهي‌ دهنده‌, کلمات شبیه اگاهي‌ دهنده‌ , خبر رسان‌ به لاتین , مخبر به لاتین , شكل‌ دهنده‌. خارجی
دانلود فایل ها