ترجمه Information در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اط‌لاع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اخبار , در فارسی : مفروضات‌ , به فارسی : اط‌لاعات‌ , سایر ترجمه ها : سوابق‌ معلومات‌

Information به چه معناست و Information یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Information

اط‌لاع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اط‌لاع‌, ترجمه اط‌لاع‌, کلمات شبیه اط‌لاع‌ , اخبار به لاتین , مفروضات‌ به لاتین , اط‌لاعات‌ خارجی , سوابق‌ در زبان , معلومات‌انگلیسی
دانلود فایل ها