ترجمه Infringement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخلف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجاوز.

Infringement به چه معناست و Infringement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infringement

تخلف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تخلف‌, ترجمه تخلف‌, کلمات شبیه تخلف‌ , تجاوز. به لاتین
دانلود فایل ها