ترجمه Infundibulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ralubidnufni) قيفي‌ شكل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ ساختمان‌ قيفي‌.

Infundibulate به چه معناست و Infundibulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infundibulate

(ralubidnufni) قيفي‌ شكل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ralubidnufni) قيفي‌ شكل‌, ترجمه (ralubidnufni) قيفي‌ شكل‌, کلمات شبیه (ralubidnufni) قيفي‌ شكل‌ , داراي‌ ساختمان‌ قيفي‌. به لاتین
دانلود فایل ها